downloadEr mag niet gelest worden zonder lidmaatschap van TV De Kieviten. De inschrijving voor tennisles houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in.
Een lidmaatschap van de vereniging moet men zelf bij de vereniging regelen. Ga voor inschrijving naar www.Kieviten.nl klik op lidmaatschap en lees de voorwaarden.

Een lesuur duurt 50 minuten en een half lesuur 25 minuten. Groepslessen gaan, bij afzegging van een gedeelte van de groep altijd door. De afzeggers hebben geen recht op inhalen en/of vergoeding van de betreffende les. Door inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus.

Bij afzegging van een tennisles wordt deze les meegeteld als één les, deze les is niet overdraagbaar aan anderen. De les is alleen overdraagbaar aan direct familie, b.v. broer, zus of ouder, deze moeten wel in het bezit zijn van een lidmaatschap van De Kieviten.
Als lessen vanwege het weer geen doorgang vinden, zal er worden uitgeweken naar de tennishal. Als de hal niet beschikbaar is om welke reden dan ook, zal er ingehaald worden volgens het volgende principe. De eerste les wordt niet ingehaald, de tweede les wel enz.. Het aantal inhaallessen is daarbij gemaximaliseerd tot twee. De inhaallessen worden aangeboden in de weken aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Geplande inhaallessen worden bij slecht weer niet nogmaals ingehaald.
Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Indien de cursist de cursus vroegtijdig afbreekt, blijft deze het totale lesgeld verschuldigd. Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal 3 weken voor aanvang van de cursus. Na ontvangst van bevestiging van indeling, dient in alle gevallen het lesgeld te worden voldaan.

Gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld zal alleen plaatsvinden, als u een vervanger voor de door u gereserveerde cursus heeft kunnen vinden. Het volledige cursusgeld dient, tenzij anders vermeld op de bevestiging, voor aanvang van de eerste les te zijn overgemaakt. Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan. Indien een bepaalde groep niet vol is kunnen er wijzigingen aangebracht worden in het aantal lessen of in het lesgeld. Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de tennistrainingen tot gevolg hebben.